کد خبر: 2481تاریخ انتشار : 11:38:00 - سه‌شنبه 21 ژانویه 2020

ماجرای گل

آید بهـــار خــــرّم و خالی است جــای گل
یــارب کجاست قافلــه ی مشکسای گل؟

از دستبــرد رهــــزن بـــاد خــــزان مگــــر
آسیب دیـــده یــوســف نیکــو لقــای گل؟

دیشب به بـــاغ زمــزمــه کردیم تــا سحر
مــــن از بـــرای بلبــل و بلبــل بـــرای گل

تا س…

ماجرای گل

آيد بهـــار خــــرّم و خالي است جــاي گل

يــارب کجاست قافلــه ي مشکساي گل؟


از دستبــرد رهــــزن بـــاد خــــزان مگــــر

آسيب ديـــده يــوســف نيکــو لقــاي گل؟


ديشب به بـــاغ زمــزمــه کرديم تــا سحر

مــــن از بـــراي بلبــل و بلبــل بـــراي گل


تا ســرخ رو دوبـــاره بـــر آيــد ز تيره خاک

خــــونــم ز ديـــده متّصـــل آيد به پاي گل


کمتر ز سنگ خـــاره مخوانش بـــه روزگار

آن دل که نيست شعله ور از ماجـراي گل


بيگانـــه اسـت بــــاد صبــــا نيــز پيش ما

وقتــي خبــر نمـــي دهـد از آشنــاي گل


بيــرون ز دل نمي رود آري ولاي دوسـت

از ســر بـه در نمي شود آري هـواي گل.

نظرات بسته شده است.