کد خبر: 2603تاریخ انتشار : 9:29:17 - جمعه 24 ژانویه 2020

طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است

جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است
مسئولین بدون توجه به مسائل فنی مربوط به کنترل سیلاب و بدون توجه به ظرفیت بستر رودخانه ها و عدم انجام مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز بالادست اقدام به ایجاد تغی…

طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است

جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است

مسئولین بدون توجه به مسائل فنی مربوط به کنترل سیلاب و بدون توجه به ظرفیت بستر رودخانه ها و عدم انجام مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز بالادست اقدام به ایجاد تغییراتی در مسیر رودخانه ها میکنند که منجر به تشدید خسارت به زندگی مردم می شود.
مسئولین این بی تدبیری ها تاکی ادامه دارد

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.

کد خبر: 2604تاریخ انتشار : 9:29:17 - جمعه 24 ژانویه 2020

طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است

جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است
مسئولین بدون توجه به مسائل فنی مربوط به کنترل سیلاب و بدون توجه به ظرفیت بستر رودخانه ها و عدم انجام مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز بالادست اقدام به ایجاد تغی…

طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است

جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در بخش جازموریان زندگی مردم را دچار مشکل کرده است

مسئولین بدون توجه به مسائل فنی مربوط به کنترل سیلاب و بدون توجه به ظرفیت بستر رودخانه ها و عدم انجام مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز بالادست اقدام به ایجاد تغییراتی در مسیر رودخانه ها میکنند که منجر به تشدید خسارت به زندگی مردم می شود.
مسئولین این بی تدبیری ها تاکی ادامه دارد

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.