کد خبر: 2798تاریخ انتشار : 23:54:30 - دوشنبه 27 ژانویه 2020

کشف ۱۵۱کیلوگرم مواد مخدر در منوجان

کشف ۱۵۱کیلوگرم مواد مخدر در منوجان
مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه چاه شاهی با تعامل سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در یک عملیات مشترک موفق شدند در محور منوجان به هشتبندی خودرو ۴۰۵ توقیف و مقدار۱۵۱/۵۰۰ کیلو گرم مواد مخدرتریاک کشف و دو نفر م…

کشف ۱۵۱کیلوگرم مواد مخدر در منوجان

کشف 151کیلوگرم مواد مخدر در منوجان

مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه چاه شاهی با تعامل سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در یک عملیات مشترک موفق شدند در محور منوجان به هشتبندی خودرو 405 توقیف و مقدار151/500 کیلو گرم مواد مخدرتریاک کشف و دو نفر متهم دستگیر شد

نظرات بسته شده است.

کد خبر: 2799تاریخ انتشار : 23:54:30 - دوشنبه 27 ژانویه 2020

کشف ۱۵۱کیلوگرم مواد مخدر در منوجان

کشف ۱۵۱کیلوگرم مواد مخدر در منوجان
مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه چاه شاهی با تعامل سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در یک عملیات مشترک موفق شدند در محور منوجان به هشتبندی خودرو ۴۰۵ توقیف و مقدار۱۵۱/۵۰۰ کیلو گرم مواد مخدرتریاک کشف و دو نفر م…

کشف ۱۵۱کیلوگرم مواد مخدر در منوجان

کشف 151کیلوگرم مواد مخدر در منوجان

مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه چاه شاهی با تعامل سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در یک عملیات مشترک موفق شدند در محور منوجان به هشتبندی خودرو 405 توقیف و مقدار151/500 کیلو گرم مواد مخدرتریاک کشف و دو نفر متهم دستگیر شد

نظرات بسته شده است.