کد خبر: 3062تاریخ انتشار : 15:09:00 - شنبه 1 فوریه 2020

بیت الاحزان

شد فاطمیه فاطمه(س) مهمانمان کرد از داغ خود افسرده و نالانمان کرد
چون مرغ جان او پرید از آشیانه داغ غم و هجران او ویرانمان کرد
چشمان ما از داغ او دریای غم شد جوشید غم در سینه و طوفانمان کرد
در پشت در وقتی  که شد پهلو شکسته ما را به بند غصه ها زندا…

بیت الاحزان

شد فاطميه فاطمه(س) مهمانمان كرد
از داغ خود افسرده و نالانمان كرد

چون مرغ جان او پريد از آشيانه
داغ غم و هجران او ويرانمان كرد

چشمان ما از داغ او درياي غم شد
جوشيد غم در سينه و طوفانمان كرد

در پشت در وقتي  كه شد پهلو شكسته
ما را به بند غصه ها زندانمان كرد

سيلي به روي دخت پيغمبر(ع) كه مي خورد
درد و بلايش بي سر و سامانمان كرد

در پيش چشمان پسر وقتي زمين خورد
درياي غم را راهي چشمانمان كرد

وقتي كه او رو مي گرفت از شوهر خود
رفتار او با شوي خود حيرانمان كرد

شد اين جهان از داغ زهراء بيت الاحزان
دلها پر از غم شد، غمش گريانمان كرد

نظرات بسته شده است.