کد خبر: 3068تاریخ انتشار : 15:04:00 - شنبه 1 فوریه 2020

معرکه‌ی حیرانی

 
چند وقتی است هوای غزلم طوفانیستآسمان کلماتم همه شب بارانیست
رفته از دستْ دلم،شعبده? ناز مکنحال آیینه و من معرکه? حیرانیست
محو در چشم تو بودن چه صفایی داردچشمه? نازی و فیضت هنری انسانیست
کس ندانست چه رازیست میان من و توروزگاریست که این رابطه ها پ…

معرکه‌ی حیرانی

 

چند وقتي است هواي غزلم طوفانيست
آسمان کلماتم همه شب بارانيست

رفته از دستْ دلم،شعبده? ناز مکن
حال آيينه و من معرکه? حيرانيست

محو در چشم تو بودن چه صفايي دارد
چشمه? نازي و فيضت هنري انسانيست

کس ندانست چه رازيست ميان من و تو
روزگاريست که اين رابطه ها پنهانيست

عقل را راه به سر حدّ جنون هرگز نيست
اين مکانيست که دريوزگي اش سلطانيست

روح واسع هوس عرش خدا کرده،چه سود
آفتابي است که در خيمه? شب زندانيست

#سيد_علي_کهنگي دي1398
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.