کد خبر: 3196تاریخ انتشار : 17:20:31 - دوشنبه 3 فوریه 2020

ازمایشی دستگاه های دیالیز بیمارستان شهدا قلعه گنج

راه اندازی ازمایشی دستگاه های دیالیز بیمارستان شهدا قلعه گنجبخش دیالیز بیمارستان شهدا قلعه گنج با سه دستگاه برای رفع نیاز بیماران کلیوی این شهرستان بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.
 محمدرضا بامری رئیس بیمارستان شهدا قلعه گنج در این رابطه گفت: 
با توجه …

ازمایشی دستگاه های دیالیز بیمارستان شهدا قلعه گنج

راه اندازی
 ازمایشی دستگاه های دیالیز بیمارستان شهدا قلعه گنج
بخش دیالیز بیمارستان شهدا قلعه گنج با سه دستگاه برای رفع نیاز بیماران کلیوی این شهرستان بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

 محمدرضا بامری رئیس بیمارستان شهدا قلعه گنج در این رابطه گفت: 

با توجه به شاخص‌های بهداشت و درمان و نیاز شهرستان قلعه گنج به تخت دیالیز و به منظور رفع نیاز بیماران کلیوی در این شهرستان بخش دیالیز بیمارستان شهدا

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.