کد خبر: 3250تاریخ انتشار : 13:28:00 - چهارشنبه 5 فوریه 2020

گلشن اسرار

ای کـــه جـــــویـــــای وصالـــی دل بیــــدار بیارهمچــــو آیینــــــه دلــــی پــــــاک ز زنگــار بیـار
پـــا به ره چون که نهادی سخن از عشـق بگو
آنچه داری بــه زبــــان حـــرف بــه کـــردار بیـار
بس خمـــــارم ، نفسـی بـــاده ی امّیــــد بـده
بیقــــ…

گلشن اسراراي کـــه جـــــويـــــاي وصالـــي دل بيــــدار بيار

همچــــو آيينــــــه دلــــي پــــــاک ز زنگــار بيـار

پـــا به ره چون که نهادي سخن از عشـق بگو

آنچه داري بــه زبــــان حـــرف بــه کـــردار بيـار

بس خمـــــارم ، نفسـي بـــاده ي امّيــــد بـده

بيقـــــرارم ، مــــددي ، مـــــژده ي ديـــدار بيـار

سالها منتظــــرش بـــوده ام اي پيـــک نسيـم

همتــي کـــــن خبـــــــر از آمــــــدن يــــار بيـار

گل گل عيش نخواهم من از آن گلشن حسن

تـا کـه بــر ديـــده نهم  ، دامنـــي از خـــار بيـار

تـا مگر از ســـر جــــان دسـت فشــان برخيزم

مـــژده ي رويشـــم از گلشـــن اســـــرار بيـار

خسته ام ازهمه  ، بيزارم از اين گفت و شنيد

رمـــز تجــريـــدي از آن نطــق شکــربــار بيـار

تـا دل از طــرفـــه نگاران سمــن بــو ببــــري

غـــــزلي نــــاب ز گنجينـــه ي اشعـــار بيـار.

نظرات بسته شده است.