کد خبر: 3409تاریخ انتشار : 6:23:05 - شنبه 8 فوریه 2020

مهندس محمودی شهردار کهنوج از اجرای طرح های متنوع عمران شهری در راستای خدمت به مردم

مهندس محمودی شهردار کهنوج از اجرای طرح های متنوع عمران شهری در راستای خدمت به مردم خبرداد 
⭕️به گزارش کهنوجیها ، محمودی اجرای این پروژه ها را از اولویت های شهرسازی خواند و گفت: از جمله این طرح ها، اجرای پیاده راه خیابان امام‌(ره)است که یکی از مهمترین خ…

مهندس محمودی شهردار کهنوج از اجرای طرح های متنوع عمران شهری در راستای خدمت به مردم

مهندس محمودی شهردار کهنوج از اجرای طرح های متنوع عمران شهری در راستای خدمت به مردم خبرداد 

⭕️به گزارش کهنوجیها ، محمودی اجرای این پروژه ها را از اولویت های شهرسازی خواند و گفت: از جمله این طرح ها، اجرای پیاده راه خیابان امام‌(ره)است که یکی از مهمترین خیابان های موجود در سطح شهرکهنوج محسوب می شود.

مهندس مجیدمحمودی عنوان کرد: مطالعات دقیق برای اجرای این پروژه آغاز شده است و برای انجام مطالعات یکپارچه ای که حاوی پیوست فرهنگی و اجتماعی موردنیاز در این رابطه هم باش

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.