کد خبر: 3696تاریخ انتشار : 17:26:38 - پنج‌شنبه 13 فوریه 2020

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد⭕️به گزارش کهنوجیها به نقل از سایت توار،داستان امسال کشاورزان پنج گنجی امسال کمی متفاوت تر است، هزینه های بالای بذر ،کود،سم وسایر مایحتاج کشت محصولات کشاورزی مانند خیار سبز چندین بر…

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد
⭕️به گزارش کهنوجیها به نقل از سایت توار،داستان امسال کشاورزان پنج گنجی امسال کمی متفاوت تر است، هزینه های بالای بذر ،کود،سم وسایر مایحتاج کشت محصولات کشاورزی مانند خیار سبز چندین برابر شده است، از طرفی افزایش هزینه های زندگی نیز به مراتب بالاتر رفته است اما قسمت غم انگیز،کاه

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.

کد خبر: 3697تاریخ انتشار : 17:26:38 - پنج‌شنبه 13 فوریه 2020

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد⭕️به گزارش کهنوجیها به نقل از سایت توار،داستان امسال کشاورزان پنج گنجی امسال کمی متفاوت تر است، هزینه های بالای بذر ،کود،سم وسایر مایحتاج کشت محصولات کشاورزی مانند خیار سبز چندین بر…

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد

داستان تکراری نرخ پایین محصولات کشاورزی در جنوب کرمان همچنان ادامه دارد
⭕️به گزارش کهنوجیها به نقل از سایت توار،داستان امسال کشاورزان پنج گنجی امسال کمی متفاوت تر است، هزینه های بالای بذر ،کود،سم وسایر مایحتاج کشت محصولات کشاورزی مانند خیار سبز چندین برابر شده است، از طرفی افزایش هزینه های زندگی نیز به مراتب بالاتر رفته است اما قسمت غم انگیز،کاه

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.