کد خبر: 4411تاریخ انتشار : 14:12:34 - جمعه 28 فوریه 2020

*معنی کلمه پرسپولیس

در اصل “پرسپولیس” یک کلمه یونانی است که اگر بخواهیم به صورت صحیح بنویسیم باید به شکل “پرسه پولیس” نوشته شود ولی با گذشت زمان چون “پرسپولیس” ساده تر نوشته و خوانده می شود به شکل امروزی آن در آمده است.Persepolis از دو بخش Perse و Polis تشکیل شده است که د…

*معنی کلمه پرسپولیس

در اصل "پرسپولیس" یک کلمه یونانی است که اگر بخواهیم به صورت صحیح بنویسیم باید به شکل "پرسه پولیس" نوشته شود ولی با گذشت زمان چون "پرسپولیس" ساده تر نوشته و خوانده می شود به شکل امروزی آن در آمده است.
Persepolis از دو بخش Perse و Polis تشکیل شده است که در زبان یونانی Polis به معنی "شهر" و Perse به معنی "پارسی" است. بنابر این پرسپولیس به معنای "شهر پارسی" است و با توجه به اینکه این کلمه در اصل ریشه یونانی دارد باید در شکل انگلیسی خود هم به صورت  Persepolis نوشته شود ... 
برای اثبات یونانی بودن کلمه پرسپولیس نگاهی به معنای 3 کلمه یونانی دیگر می اندازیم.:
پرسپولیسPersepolis؛به یونانی قدیم: شهر پارسی
آکروپولیسAcropolis؛ به یونانی قدیم: بلندشهر یا دژ شهر
متروپولیسMetropolis؛ به یونانی قدیم: عنوانی است که در مورد شهرهای بزرگ و پر جمعیت به کار می رود

نظرات بسته شده است.