کد خبر: 4461تاریخ انتشار : 15:35:00 - شنبه 29 فوریه 2020

آلزایمر

خـــاطــــره هـــا را همه از یـــــاد برد
خــاطــــره انگیـــــزتـــــریــــن مردها

شــــارح نـــی نـــامـــه ی اندوه شد
نــــای شبــــآویــــزتــــریــــن مردها

خــاطـره ی سوگسرودی است تلخ
نغمــــه ی گلبیــــزتــــریــــن مردها

پنجــره نگشـوده به ص…

آلزایمر

خـــاطــــره هـــا را همه از يـــــاد برد

خــاطــــره انگيـــــزتـــــريــــن مردها


شــــارح نـــي نـــامـــه ي اندوه شد

نــــاي شبــــآويــــزتــــريــــن مردها


خــاطـره ي سوگسرودي است تلخ

نغمــــه ي گلبيــــزتــــريــــن مردها


پنجــره نگشـوده به صبحــي قريب

خـانـه ي شبــخيـــزتــريـــن مردها


آه که سرشار شد از خون و اشک

ســاغـــــر لبــريــزتــريــــن مردها


خيـــره در آيينــه ، نهيبـي به خود

اي همـه نـــاچيـــزتــريـــن مردها


صبح شـــد و غنچــه تبسّـم نکرد

در شـب پـــاييـــزتـــريـــن مردها.

نظرات بسته شده است.