کد خبر: 4427تاریخ انتشار : 7:57:15 - شنبه 29 فوریه 2020

برای اولین بار در تاریخ استان کرمان انجام عمل جراحی پیوند قرنیه در زهکلوت

برای اولین بار در تاریخ استان کرمان انجام عمل جراحی پیوند قرنیه در زهکلوتبه گزارش #رودبار_جنوب محمودقانعی فرماندار شهرستان رودبار جنوب و رئیس کارگروه بهداشت شهرستان ضمن اعلان  این خبر اظهار داشتند،  این اتفاق مهم در زهکلوت و در محل استق
ادامه مطلب…

برای اولین بار در تاریخ استان کرمان انجام عمل جراحی پیوند قرنیه در زهکلوت

برای اولین بار در تاریخ استان کرمان انجام عمل جراحی پیوند قرنیه در زهکلوت
به گزارش #رودبار_جنوب محمودقانعی فرماندار شهرستان رودبار جنوب و رئیس کارگروه بهداشت شهرستان ضمن اعلان  این خبر اظهار داشتند،  این اتفاق مهم در زهکلوت و در محل استق

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.