کد خبر: 4457تاریخ انتشار : 15:35:00 - شنبه 29 فوریه 2020

غریبانه‌ی دل

در جبهه های رهایی، سرمست پیمانه ی دل
سنگر به سنگر سرودی ، شعر غریبانه ی دل
دل دادی وجان گرفتی ،صهبای عرفان گرفتی
آن دم که فرمان گرفتی ، از پیر فرزانه ی دل
در هر نمازی که بردی ، بر طاق ابروی جانان
رکعت به رکعت شنیدی گلبانگ مستانه ی دل
در بزمگاه شهودت ، …

غریبانه‌ی دل

در جبهه هاي رهايي، سرمست پيمانه ي دل

سنگر به سنگر سرودي ، شعر غريبانه ي دل

دل دادي وجان گرفتي ،صهباي عرفان گرفتي

آن دم که فرمان گرفتي ، از پير فرزانه ي دل

در هر نمازي که بردي ، بر طاق ابروي جانان

رکعت به رکعت شنيدي گلبانگ مستانه ي دل

در بزمگاه شهودت ، بر گرد شمع وجودت

بال رهايي گشودت ، گلچرخ پروانه ي دل

درگلشن حق پرستي،اول بت«من»شکستي

وز لاله احرام بستي ، گرد حرمخانه ي دل

چون راه وحدت سپردي ، سودا به کثرت نبردي

وز لوح خاطر ستردي ، افسون افسانه ي دل

تا قبله ي حضرت گل ، رفتي به نور توکل

آتش زدي در تعقل ، همپاي ديوانه ي دل

هم زمزمي هم صفايي، هم مروه اي هم منايي

آيينه ي کربلايي ، اي روح دردانه ي دل.

نظرات بسته شده است.