کد خبر: 4463تاریخ انتشار : 15:34:00 - شنبه 29 فوریه 2020

من زنده‌ام

در خـانـه نمانده خوردنی یاربّی
بـایــد بـروم گَــوَن کنـــی یاربّی

یــاران مـن ار فــرط تموّل مردند
من زنـده ام از بی کفنی یاربّی.

من زنده‌ام

در خـانـه نمانده خوردني ياربّي

بـايــد بـروم گَــوَن کنـــي ياربّي


يــاران مـن ار فــرط تموّل مردند

من زنـده ام از بي کفني ياربّي.

نظرات بسته شده است.