کد خبر: 4469تاریخ انتشار : 15:32:00 - شنبه 29 فوریه 2020

هو

 
به نام خداوند گل آفرینبه لطف لطیفش هزار آفرین
خدایی که شعر و سرود آفریدنواهای جانبخش رود آفرید
خداوند احسان و جود و کرمقدیر و حکیمِ وجود و عدم
خداوند پروانه و نسترنخداوند پرواز فکر و سخن
به نون و قلم عشق آغاز کردغزال غزل را سخن ساز کرد
ز عشق آنچ…

هو

 

به نام خداوند گل آفرين
به لطف لطيفش هزار آفرين

خدايي که شعر و سرود آفريد
نواهاي جانبخش رود آفريد

خداوند احسان و جود و کرم
قدير و حکيمِ وجود و عدم

خداوند پروانه و نسترن
خداوند پرواز فکر و سخن

به نون و قلم عشق آغاز کرد
غزال غزل را سخن ساز کرد

ز عشق آنچه را که نبود آفريد
فراوان فرازو و فرود آفريد

شميم خوش لاله زاران ز اوست
سرود خوش راز باران ز اوست

الهي بجز ذکر تو، نيست باد
اگر در سرم جز تو باشد به ياد

#سيد_علي_کهنگي بهمن1398
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.