کد خبر: 4898تاریخ انتشار : 13:04:00 - دوشنبه 9 مارس 2020

تکدرخت

در کنار برکه تکدرخت پیرچتر باز کرده منتظر لمیده استبا صدای پای عابری غریبچشم باز می کندقد فراز می کند***زیر سایه ی درخت پیرعابر غریب بعد رفع خستگیقد فراز می کنددست بر تن درخت می کشدخوش خوشان ترانه ای به نغمه ساز می کند***هیچ کس به جز کلاغ پیر- آشیان گر…

تکدرخت


در کنار برکه تکدرخت پير
چتر باز کرده منتظر لميده است
با صداي پاي عابري غريب
چشم باز مي کند
قد فراز مي کند
***
زير سايه ي درخت پير
عابر غريب بعد رفع خستگي
قد فراز مي کند
دست بر تن درخت مي کشد
خوش خوشان ترانه اي به نغمه ساز مي کند
***
هيچ کس به جز کلاغ پير
- آشيان گرفته روي شاخه ي کهن -
پي نبرده کاين غريب نعمه ساز
با تبر رسيده است
عمر تکدرخت پير
کم کمک به سر رسيده است .

نظرات بسته شده است.