کد خبر: 5390تاریخ انتشار : 9:54:09 - پنج‌شنبه 19 مارس 2020

در صورت عدم همکاری مردم، اوضاع جنوب کرمان نگران کننده خواهد شد

‍  در صورت عدم همکاری مردم، اوضاع جنوب کرمان نگران کننده خواهد شدبه گزارش کهنوجیها ،  دکتر علی اصغر خیرخواه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با توصیه مجدد به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و ضرورت در منزل ماندن خانواده ها و با توجه به احتمال بروز مور…

در صورت عدم همکاری مردم، اوضاع جنوب کرمان نگران کننده خواهد شد

‍  در صورت عدم همکاری مردم، اوضاع جنوب کرمان نگران کننده خواهد شد
به گزارش کهنوجیها ،  دکتر علی اصغر خیرخواه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با توصیه مجدد به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و ضرورت در منزل ماندن خانواده ها و با توجه به احتمال بروز مورد جدید مثبت در شهرستانها جنوب کرمان گفت: توصیه اکید ما، عدم

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.