کد خبر: 5422تاریخ انتشار : 9:53:09 - جمعه 20 مارس 2020

سال نو مبارک

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسدمژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسدراه دهید یار را آن مه ده چهار را
ادامه مطلب

سال نو مبارک


آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.