کد خبر: 6193تاریخ انتشار : 10:44:56 - دوشنبه 6 آوریل 2020

خیانتی دیگر به جنوب کرمان

در روزگاری که سیل زهکلوت و رودبار محرومیت تمام ناشدنی این منطقه را عیان کردودر برهه ای از تاریخ که دنیا اسیر ویروس منحوس کرونا شده استروزگذشته در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استانداری کرمان تسهیلات ۵۰۰ میلیاردی به شرکت هواپیمایی ماهان اعطا شد
ایا ا…

خیانتی دیگر به جنوب کرمان

در روزگاری که سیل زهکلوت و رودبار محرومیت تمام ناشدنی این منطقه را عیان کرد
ودر برهه ای از تاریخ که دنیا اسیر ویروس منحوس کرونا شده است
روزگذشته در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استانداری کرمان تسهیلات ۵۰۰ میلیاردی به شرکت هواپیمایی ماهان اعطا شد

ایا این ۵۰۰ میلیاردحق مردم محروم و کشاورزان جنوب استان کرمان نبود؟

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.