کد خبر: 9038تاریخ انتشار : 12:53:00 - شنبه 6 ژوئن 2020

بهار شد

روشن  مرا  ز شمع طرب شام تار شدیار    آمد    و   قرار    دل  بی  قرار شدپاییز  رفت   و  پیک بهاری رسید و باغآبستن  شکوفه ی   چندین  هزار …

بهار شد


روشن  مرا  ز شمع طرب شام تار شد
يار    آمد    و   قرار    دل  بي  قرار شد

پاييز  رفت   و  پيک بهاري رسيد و باغ
آبستن  شکوفه ي   چندين  هزار شد

خورشيد عيد  از پس  کهسار بر دميد
تابنده    از    فروغ  رخش  روزگار شد

بلبل غزلسرا شدو قمري چکامه ساز
هدهدترانه خوان شدو بط آشکار شد

زاهد که منع  ما ز  مي ناب کرده بود
ازکف گذاشت سبحه وباده گسارشد

باجام مي  سراغ  من آمد گلي که باز
طبعم شکفت ونغمه سراچون هزارشد

آنان که گفته اند به يک گل بهار نيست
آيند   و    بنگرند  ز   يک   گل بهار شد.

نظرات بسته شده است.