کد خبر: 9048تاریخ انتشار : 12:37:00 - شنبه 6 ژوئن 2020

صدای بهار

 
به گوش می رسد ای عاشقان صدای بهارشکوفه می چکد از آسمان به پای بهار
غزل غزل دل خوش،ارمغان ز پی داردگلی که می دمد از شبنم هوای بهار
اگر چه گوشه? عشّاق مست،شیرین استنوید عشق و محبّت دهد نوای بهار
چکاوکان سخن جایشان بُوَد خالیکجاست آنکه سُراید غزل ب…

صدای بهار

 

به گوش مي رسد اي عاشقان صداي بهار
شکوفه مي چکد از آسمان به پاي بهار

غزل غزل دل خوش،ارمغان ز پي دارد
گلي که مي دمد از شبنم هواي بهار

اگر چه گوشه? عشّاق مست،شيرين است
نويد عشق و محبّت دهد نواي بهار

چکاوکان سخن جايشان بُوَد خالي
کجاست آنکه سُرايد غزل براي بهار

نسيم عاطفه ايي گشته در مصائب خلق
کسي که بوده درين ورطه آشناي بهار

هميشه موقع تحويل سال خرسندم
ز خنده ها که نشاند به لب صفاي بهار

زبان قاصر واسع هميشه شرمندست
چگونه شکر تو را گويم اي خداي بهار

#سيد_علي_کهنگي اسفند1398
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.