کد خبر: 9100تاریخ انتشار : 12:17:00 - یکشنبه 7 ژوئن 2020

افسوس

به فصـل گل نفس در سینــه محبوس
پــرستــو مضطــرب ، پــروانـه مأیوس

دلــم در تــاب و تـب ، ای وای ای وای
بهارم شد خزان ، افسوس افسوس!

افسوس

به فصـل گل نفس در سينــه محبوس

پــرستــو مضطــرب ، پــروانـه مأيوس


دلــم در تــاب و تـب ، اي واي اي واي

بهارم شد خزان ، افسوس افسوس!

نظرات بسته شده است.