کد خبر: 9112تاریخ انتشار : 11:41:00 - یکشنبه 7 ژوئن 2020

پایان انتظار

 
مژده ای عاشقان که یار آمدفصل پایان انتظار آمد
موسم شادی است و گل ریزانعید مستان بی قرار آمد
جان ما را صفای دیگر داداین بهاری که در بهار آمد
چه مبارک قدوم نورانیکه درین روزگار تار آمد
ماه شعبان چه ماه پر خیریستچون نگار از پی نگار آمد
چشمه? نور از…

پایان انتظار

 

مژده اي عاشقان که يار آمد
فصل پايان انتظار آمد

موسم شادي است و گل ريزان
عيد مستان بي قرار آمد

جان ما را صفاي ديگر داد
اين بهاري که در بهار آمد

چه مبارک قدوم نوراني
که درين روزگار تار آمد

ماه شعبان چه ماه پر خيريست
چون نگار از پي نگار آمد

چشمه? نور از آسمان جاريست
نور الانوار کردگار آمد

آخرين پادشاه کشور عشق
صاحبُ الَّيلُ والنّهار آمد

دست از دامنش مکش واسع
وارث دين و ذوالفقار آمد

#سيد_علي_کهنگي فروردين1399
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.