کد خبر: 11582تاریخ انتشار : 22:02:00 - پنج‌شنبه 6 آگوست 2020

فراموش

رفتی   از پیشم  که  در  هجران سیه پوشم کنیخوب   می دانم   که  می خواهی فراموشم کنیگاه می خواهی که چون مرداب بنشینم خموشگاه   می خواهی    که   دریاوار   در&nb…

فراموش


رفتي   از پيشم  که  در  هجران سيه پوشم کني
خوب   مي دانم   که  مي خواهي فراموشم کني

گاه مي خواهي که چون مرداب بنشينم خموش
گاه   مي خواهي    که   درياوار   در  جوشم کني

زلف    افشاندي     که   در    شبهاي    تار زندگي
بي نصيب    از      دولت    صبح     بناگوشم کني

در   فراقت  خواب  از  چشمم ربودي  روز و  شب
با خيالت   هم   نمي خواهي  همآغوشم کني

شعله   بر جان   بلبل   گوياي  اين  باغم   که باز
تا نگويم   شرح دل   خواهي که خاموشم کني

باشراب بوسه اي مستم نکردي شکوه نيست
از چه  مي خواهي دگر خون جگر نوشم کني؟

خوب    مي دانم    رقيب   بي وفايت    داده  ياد
حرفهايي را  که  مي خواهي تو در گوشم کني

اي صبا  از«خوش عمل»هم  شرح پيغامي بده
گر    عبور   از    کوچه ي    يار   جفاکوشم کني.

نظرات بسته شده است.