کد خبر: 11629تاریخ انتشار : 11:43:17 - شنبه 8 آگوست 2020

آغاز برداشت محصول خرمای رقم «کلوته» از سطح ۲۵۰۰ هکتار باغ نخیلاتی شهرستان قلعه گنج

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  قلعه گنج از آغاز برداشت محصول خرمای رقم «کلوته»  از سطح ۲۵۰۰ هکتار باغ نخیلاتی در این شهرستان خبر داد
مهندس عباس احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج گفت : برداشت خرما در قلعه گنج با توجه به بالاتر بودن دما در این
ادامه …

آغاز برداشت محصول خرمای رقم «کلوته»  از سطح ۲۵۰۰ هکتار باغ نخیلاتی شهرستان قلعه گنج

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  قلعه گنج از آغاز برداشت محصول خرمای رقم «کلوته»  از سطح ۲۵۰۰ هکتار باغ نخیلاتی در این شهرستان خبر داد

مهندس عباس احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج گفت : برداشت خرما در قلعه گنج با توجه به بالاتر بودن دما در این

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.