کد خبر: 12257تاریخ انتشار : 12:35:00 - دوشنبه 24 آگوست 2020

دوبیتی ها

بهارانی کـه عشقش در کنار است
به دامانش گل و یارش هزار است
به هـــر جـا رو کند با نقــد شادی
خــــریـــــدار دل امّیـــــدوار است
***
اگر باشی تو پیشم غم ندارم
به دل اندوه بیش و کم ندارم
اگر باغ بهشت من تو باشی
هراسی از جهنّـم هم ندارم
***
چراغ از می بد…

دوبیتی ها

بهاراني کـه عشقش در کنار است

به دامانش گل و يارش هزار است

به هـــر جـا رو کند با نقــد شادي

خــــريـــــدار دل امّيـــــدوار است

***

اگر باشي تو پيشم غم ندارم

به دل اندوه بيش و کم ندارم

اگر باغ بهشت من تو باشي

هراسي از جهنّـم هم ندارم

***

چراغ از مي بده ساقي به دستم

که راه خـــانـه را گم کرده مستم

مرا يــادت نخواهد شـد فراموش

بــه پيماني کـه بــا پيمانه بستم

***

تــو را زيبــاي فــاخــر دوست دارم

پنـــاه هر چه شـاعـر دوست دارم

دل و ديــن مـــرا از مـــن گـرفتـي

تو را اي عشق کافر دوست دارم!

نظرات بسته شده است.