کد خبر: 12253تاریخ انتشار : 12:36:00 - دوشنبه 24 آگوست 2020

گیسو

شلال گیسو که رها می کنیپرنده در دوگانه ی خودشک می کندآبشار در رکوع هماره اش«وان یکاد» می خواندو شاعرکجاوه ی احساسش راتابوت آرزوها می سازد***ای تو همیشه خوب!لبخند کدام غزل راسنجاق قصیده ی گیسوانت کنم؟…

گیسو


شلال گيسو که رها مي کني
پرنده در دوگانه ي خود
شک مي کند
آبشار در رکوع هماره اش
«وان يکاد» مي خواند
و شاعر
کجاوه ي احساسش را
تابوت آرزوها مي سازد
***
اي تو هميشه خوب!
لبخند کدام غزل را
سنجاق قصيده ي گيسوانت کنم؟

نظرات بسته شده است.