کد خبر: 12772تاریخ انتشار : 14:24:00 - شنبه 5 سپتامبر 2020

معجزه‌ی پنهانی

ای صفای گل ِ خورشیدِِ رُخـَت کنعانی       خطِ ابروت ، پراز معجزه ی پنهانی
طرحت از حور و بهشت وپری وعشق وغزل       گرچه ترکیب تو را ساخته اند انسانی
هرچه اندوخته ام بود زتقوی وادب  &…

معجزه‌ی پنهانی

اي صفاي گل ِ خورشيدِِ رُخـَت کنعاني       خطِ ابروت ، پراز معجزه ي پنهاني

طرحت از حور و بهشت وپري وعشق وغزل       گرچه ترکيب تو را ساخته اند انساني

هرچه اندوخته ام بود زتقوي وادب       سوخت درشعله ي لب هاي تو با آساني

آن که روي تو نديده ست ، کجا مي داند       حالت عشق ِمن ومعني ِسرگرداني؟ !

بوس بوس ِ قطراتِ عرقت مي کارد       باغي ازماه ، درآيينه اي از پيشاني

زير ِ کندوي پرآشوبِ سياهِ مژه هات       چشم هايت عسل ِخالص ِ دشتستاني

پري ِ گمشده ي خاطره ي کودکي ام !       ببرم باز به آن سوي ِ پريشان جاني

شعرها گفتم وشايسته ي روي تو نبود

شعرهايم همه پيش ِ قدمت قرباني

برازجان – شهريور1390

نظرات بسته شده است.