بارش بارانهای تابستانه و خسارت بر نخیلات جنوب کرمان

بارش بارانهای تابستانه و خسارت بر نخیلات جنوب کرمان
از دو هفته قبل و همزمان با آغاز فعالیت توده کم فشار مونسون و بارشهای رگباری در جنوب کرمان، خسارات زیادی به نخیلات در شهرستانهای کهنوج، قلعه گن

ادامه مطلب

درباره‌ی