اربعین حسینی

اربعين يعني دلي لبريز عشق
خاطرات تلخ زينب(س) از دمشق

اربعين يعني که دلهاي غمين
داغ جانسوز يل ام البنين 

اربعين يعني دل از غم آتشين
گريه ي دخت امير المومنين(ع)

اربعين يعني که با حالي حزين
دست غم بر سر ختام المرسلين(ص)

اربعين يعني که در عرش برين
مي زند بر سينه جبريل امين

اربعين يعني که اطفال حرم
ديده ها گريان و دل لبريز غم

اربعين يعني که زين العابدين(ع)
تا قيامت مي شود ماتم نشين 

ناله ي شب گير و آه آتشين
تا سحر گه گريه ي اهل يقين

خاطرات کاروان درد و غم
کاروان رنج و اندوه و ستم

اربعين يعني دل از غم کباب
آفتاب و پيکر ام الکتاب 

داغي شن ها، خس و خاشاک و دشت
کودکان و گريه ي غمناک و دشت

اربعين يعني دوباره بوي خون
خاطرات کربلا و جوي خون

بي برادر، نيمه ي شب نافله 
زينب(س) و بار مصيبت، قافله 

گر خورد سيلي يتيمي از عدو
اشک ديده  مي شود آب وضو

کار دشمن طعنه ها و خنده بود
طعنه ها چون آتش سوزنده بود

کاروان يک کهکشان اندوه بود
بارغم سنگين تر از صد کوه بود

گاه در ميخانه بوده کاروان
گاه در ويرانه بوده کاروان

بر سر ني راس  طفلي  شير خوار
چشم اهل کاروان چون جويبار

چشم زينب (س) چشمه ي احساس بود
از بغل بر ني سر عباس(ع) بود 

با نسيم باد گيسوي نگار
مي فزايد غصه هاي غمگسار

اربعين يعني دوباره کربلا
شعله ي آتش ميان خيمه ها

اربعين يعني بلا بعد از بلا
پيکر بي سر به زير نيزه ها

عاقبت شد کربلا دارالنعيم
هر کجا باشم دلم آنجا مقيم

کربلا  فردوس اصحاب يمين
عشق بازان فادخلوها خالدين

درباره‌ی