قبر خاکی

من قبر خاکي تو را مرقد تصور مي کنم 
مولا به روي قبر تو گنبد تصور مي کنم

هر دم به پاي دل شوم، من زائر کوي شما
من قبر ويران تو را مشهد تصور مي کنم 

ده ها شبستان و رواق،صحن و سرا با صد اتاق
قبر تو را من کعبه ي ايزد تصور مي کنم 

وقتي که وارد مي شوم،از سمت باب الفاطمه(س)
مرّاث و مداح تو را احمد(ص) تصور مي کنم

من مي سپارم گوش جان بر نغمه ي مداح تو
خود را ميان زائران اسعد تصور مي کنم

هر دم شهادت مي دهم تو حجت اللهي حسن(س)
در ذهن خود اين جمله را اشهد تصور مي کنم 

عمري نشستم درکمين،در ياري قران و دين
ويرانه ي قبر تو را، مرصد تصور مي کنم 

تو حجت اللهي و من، در فکر ديدار توام
زيرا که ديدار تو را، مقصد تصور مي کنم

تو جاني و جانان من، تو ديني و ايمان من
خود را فدايي تو صد درصد تصور مي کنم 

درباره‌ی