کتاب اشنایی با مبانی اقتصاد ( ۲ )

فصل دوم خلاصه ای از مکاتب اقتصادی شناخت مکاتب اقتصادی و بنیانگذارن آن با گرایشات آنها و حتی جهان بینی آنها مهمترین موضوعات این فصل را تشکیل میدهد. مکاتب اقتصادی را با کسانی که به طرفداری ازسوداگری در اقتصاد و ترجیح دادن صادرات بر واردات و انباشت طلا و فلزات قیمتی مشهورندآغاز کرده، آنگاه طرفداران اصالت زمین یا فیزیوکرات ها که الهامات مکتب کلاسیک و آدام اسمیت بانی اولیه علم اقتصاد و مکتب کلاسیک میپردازد.

درباره‌ی parham84