کتاب آشنایی با مبانی علم اقتصاد ( ۵ )

فصل پنجم پول شاید اگر پول را فقط به یک ابزار داد و ستد تعریف میکردیم، این میزان از توجه و این همه تالیف در این زمینه ضرورت پیدا نمیکرد ولی شناخت پول، تاریخ پول، پول مسکوک، اسکناس، پول تحریری، پول الکترونیک و ... سبب شده است که بنویسیم برای معرفی و شناخت و تشخیص تفاوتها، تمایزات و همچنین تأثر آن در بازار عرضه و تقاضا و در اقتصاد خرد و کلان، پول را نه فقط در یک بحث مستقل بلکه به عنوان یک علم متفاوت با شاخه های مختلف به شکل یک رهیافت جدید معرفی کنیم.

درباره‌ی parham84