قابی از استایل محمد خاتمی

ت صویر دیده نشده از محمد خاتمی که ابطحی طی روزهای اخیر منتشر کرده بود:

درباره‌ی parham84