تسلیت نهضت آزادی ایران در پی درگذشت استاد علی رضا‌قلی

بسمه تعالی کل نفس ذائقه الموت گنچ زری بود در این خاکدان کو دو جهان را بجوی می شمرد خبر درگذشت استاد علی رضاقلی دوستان و علاقه‌مندان ایشان و کسانی که عمر خود را در راه آزادی و عدالت برای ایران صرف کرده اند با بهت و حیرت روبرو ساخت و مایه تاسف و اندوه فراوان گردید. زنده یاد علی رضاقلی درد کلاف سردرگم مسایل ایران را داشت و با امید و انگیزه شناخت و درمان مسایل جامعه ایران به مطالعه عمیق تاریخ اجتماعی ایران و تحصیل جامعه شناسی در داخل و خارج از کشور پرداخت و

درباره‌ی parham84