علت تعطیلی معدن آسمینون عدم تمدید قراردادهای کاری است، دلیل فنی ندارد

علت تعطیلی معدن آسمینون عدم تمدید قراردادهای کاری است، دلیل فنی ندارد

تعطیلی معدن آسمینون نتیجه عدم مدیریت در آن شرکت است که نتوانست

ادامه مطلب

درباره‌ی