شبهه ۸ سوال: چرا من باید از دستورات خدا اطاعت کنم

شبهه 8

سوال: چرا من بايد از دستورات خدا اطاعت کنم؟ من ترجيح ميدهم آزاد باشم و هر آنچه نفسم خواست اطاعت کنم تا از زندگي لذت ببرم؟

جواب:

جواب نقضي: اينگونه نيست که هميشه از نفس اطاعت کنيد بلکه ضرورتا در مواردي نفس خود را محدود ميکنيد، مثل خوردن غذايي که براي بدن شما ضرر دارد و همچنين محدوديت هاي اجتماعي که خواه ناخواه بايد به آن پايبند باشيد تا بتوانيد زندگي اجتماعي داشته باشيد.

 

جواب حلي: هر انساني از دو بعد تشکيل يافته است که مهمترين بعد وجودي آن، روح و نفس است. و از آنجايي که روح مجرد از ماده براي رسيدن به کمال لايق خود، نيازمند به برنامه هايي متناسب با نيازهاي آن است تا با رعايت بايد و نبايدهاي لازم به آن کمال و سعادت برسد، و به اعتراف انديشمندان حوزه انسان شناسي انسان موجودي ناشناخته است بنابراين تنها موجودي ميتواند نيازهاي واقعي او را تشخيص دهد که خود خالق آن بوده و بر ابعاد وجودي آن اشراف دارد و آن کسي نيست جز خداوند تبارک تعالي و انسان عاجز از آن است که اشراف کاملي بر روح مجرد و نيازهاي واقعي آن پيدا کند.

از اينرو نه تنها فلسفه بسياري از احکام بر ما پوشيده است بلکه اساسا انسان توان و ظرفيت فهم  آنها را ندارد و در موارد مختلفي بايد تعبدا بپذيرد هر چند اين تعبد خود منشا عقلاني دارد، زيرا خود انسان معترف است که به تنهايي عاجز از فهم حقيقت انسان و نيازهاي آن است.

 

شبهات بسياري که به احکام از جمله مباحث حقوق زن توسط فمنيسم ها وارد ميشود ناشي از عدم توجه به اين حقيقت مي باشد.

??#محمدمهدي_فريدوني

@antishobhe313mmf

www.ghalh.parsiblog.com

درباره‌ی