سرپرست فرمانداری قلعه گنج منصوب شد

سرپرست فرمانداری کهنوج منصوب شد.
 دکتر محمدمهدی فداکار استاندار کرمان طی حکمی " اصغر سنجری " را به عنوان سرپرست فرمانداری کهنوج منصوب کرد. 
 درمتن اب
ادامه مطلب

درباره‌ی