بخش جدید عصر ایران: “که بود و چه کرد؟”

عصر ایران - در سیاست و دانش و هنر و سایر حوزه‌های زندگی بشر، نقش "افراد" همیشه موضوعی قابل تامل بوده است. برخی از مورخان گفته‌اند تاریخ اگر یک بار دیگر تکرار شود، کم‌وبیش همین مسیری را می‌پیماید که تا کنون پیموده است. اما بسیاری هم معتقدند گاه یک "فرد" می‌تواند مسیر تاریخ را عوض کند؛ فردی که در شرایط خاصی ممکن است ببالد و موثر واقع شود، در شرایطی دیگر هم ممکن است در گوشه‌ای بماند و فرصت تاثیرگذاری بر حیات انسانی نصیبش نشود.

درباره‌ی parham84