هجمه های ناصواب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت را برنمی تابیم

‍ ‍ هجمه های ناصواب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت را برنمی تابیم 

طی چند روز اخیر و بعد از انتشار یک خبر خوب برای مردم جنوب کرمان (فعالیتهای دکترخیرخواه و شکرالهی در راه اندازی دانشکده پرستاری پنج گنج)، هجمه های گسترده ای از داخل و خارج دانشگاه عل
ادامه مطلب

درباره‌ی