سه روستا گزهک، دهندر، سرخشک از منوجان جدا و به قلعه گنج الحاق شدند

جدایی سه روستا از منوجان و الحاق به قلعه گنج
با مصوبه هیئت وزیران سه روستای گزهک، دهندر و سرخشک با توجه به موقعیت جغرافیایی از بخش مرکزی شهرستان منوجان انتزاع

ادامه مطلب

درباره‌ی