مستندنگاری همراه با سنجش از دور غارهای باستانی علی­خورنده و گاوخور

او با بیان اینکه در همراهی با این برنامۀ پژوهشی، مستندنگاری به روش فتوگرامتری از هر ۲ غار انجام شد که نتایج ارزشمندی همراه داشت تصریح‌کرد: اجرای این برنامه با عکس­برداری دقیق از فضاهای غارها همراه بود که با ثبت بیش از یکهزار تصویر، مدل سه‌­بُعدی آنها تهیه شد.

رکنی تصریح‌کرد: این مدل دارای بافت تصویری از سطح غار است که بر روی مدلی سه­‌بُعدی که ناهمواری­‌های درون غار را با دقت مشخص ساخته، قرار می‌گیرد؛ هر سانتی­متر از سطح غار با دقت بالا مدل­‌سازی شد که بر اساس آن، نقشه‌ای دقیق از پلان و مقاطع غارها نیز تهیه خواهد شد.

کارشناس پژوهشکده باستان‌شناسی افزود: همراه با مستندنگاری سه­‌بُعدی، پایش محیطی برای تشکیل پایگاه داده‌ها در سنجش از دور نیز انجام شد که لایه‌های جغرافیای طبیعی، زمین‌شناسی، تنوع زیستی و دیگر عوارض پیرامونی غارها را در بر دارد.

او افزود: این پایگاه داده‌ها با مدل سه­‌بُعدی تهیه­‌ شده از غارها هم‌­پوشانی کامل خواهد داشت و بدین ترتیب محدودۀ عرصه و حریم غارهای علی­خورنده و گاوخور با دقت بالا نقشه‌برداری و مستندنگاری خواهد شد.

رکنی اظهارکرد: اجرای چنین برنامه‌هایی در کنار پژوهش‌های باستان‌شناسی می‌تواند به تشکیل مدل داده دو­بُعدی و سه­‌بُعدی منجر شود که در پژوهش‌های باستان‌شناسی و میان‌رشته‌ای بسیار ارزشمند است.

درباره‌ی mehrafi