اطلس سرمایه‌گذاری پاسخ می دهد کجا سرمایه‌گذاری کنیم

وی گفت :۲۱ عنوان لایه اطلاعات مکانی مورد تقاضای سازمان سرمایه‌گذاری بود که در بستر اس دی آی، این اطلاعات در تمام استانها در حال جمع آوری است و می تواند با توجه به تحلیل های خاصی برای موضوع مکان یابی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور افزود: سرمایه گذاران می توانند به ژئوپورتال اس دی آی در تارنمای سازمان نقشه برداری کشور مراجعه کنند تا به تمام نقشه هایی که دستگاه های مختلف برای سرمایه‌گذاری ارائه کرده اند، دسترسی پیدا کنند و پاسخ به سوال مکان یابی مناسب برای سرمایه گذاری خود پیدا کنند.

اطلس سرمایه گذاری کشور ۱۶ بهمن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. این اطلس به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل، تشویق، هدایت و جایابی صحیح طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور است که با ابتکار و اقدامات محتوایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، راهبری فنی سازمان نقشه‌برداری کشور و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بستر زیرساخت داده‌های مکانی کشور تهیه و تدوین شده است.

با بهره گیری از این اطلس، ضمن تهیه گزارشات علمی، فراگیر و مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه جغرافیایی و دسترسی به داده‌های قابل اتکاء برای راهنمایی سرمایه‌گذاران در انجام مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری، امکان ارائه مشاوره صحیح و منطقی به فعالان اقتصادی برای رسیدن به نقطه تصمیم مناسب برای انتخاب محل سرمایه گذاری است.

هسته اصلی کارکرد اطلس سرمایه گذاری، ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی قابل واگذاری و بلامعارض برای طرح‌های سرمایه‌گذاری برمبنای تطبیق و تحلیل اطلاعات اخذ شده از دستگاه‌ها و اعمال قوانین، مقررات و محدودیت‌های معتبر قانونی و ایجاد سازوکار انتخاب هوشمند زمین برمبنای تحلیل شرایط گذشته، حال و آینده اراضی و امکان تأمین نیاز‌های طرح از میان اراضی احصاء شده از طریق تحلیل و تطبیق این نیاز‌ها با اطلاعات مکانی مندرج در سامانه است.

پس از این، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و همچنین تمام مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها قادر خواهند بود در ارائه مشاوره‌ها و هدایت متقاضیان سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) از تحلیل‌های اطلس سرمایه‌گذاری کشور برای تعیین مکان بهینه برای استقرار طرح ها بهره‌مند شوند.

درباره‌ی mehrafi