استفاده از ظرفیت ماهواره خیام در تکمیل داده های آدرس گذاری مکان محور کشور

وی با اشاره به منابع و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور برای تهیه نقشه‌ها افزود: با استفاده از ظرفیت ماهواره خیام و همکاری با سازمان فضایی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است در آینده نزدیک نقشه‌هایی مورد نیاز طرح را بهره برداری کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درادامه از سازمان برنامه خواست در اجرای برنامه جی نف در استان‌ها و شهرستان‌های کشور برای تکمیل آدرس دهی و اجرای طرح پلاک هوشمند با این کارگروه بیش از پیش همکاری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان به حرکت شهرداری اصفهان به عنوان الگویی برای سایر شهر‌ها اشاره کرد و گفت: «این حرکت در آینده به نفع نظام اجرائی کشور است که از یک شکل استاندارد واحد تبعیت کند که این مهم علاوه بر تاثیر در زیباسازی شهر‌ها و تجمیع شماره دستگاه‌های مختلف در یک شماره هوشمند با هدف تسهیل در ارائه خدمات است.

درباره‌ی mehrafi