تلاش برای توسعه ایستگاه‌های دائمی GNSS با هدف افزایش تاب‌آوری در برابر زلزله

از طرف دیگر و بر مبنای وظایف محوله به سازمان نقشه‌برداری کشور در راستای برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران کشور نیاز به تراکم شبکه‌های دائمی GNSS در اطراف بعضی از گسل‌های فعال که دارای نرخ استرین کم و همچنین دارای زمینلرزه‌های تاریخی و دستگاهی بزرگ هستند و پارینه لرزه‌شناسی روی آنها انجام شده باشد نیز احساس می‌شود تا اینکه با بهره‌گیری از این سیستم به عنوان یکی از پیش‌نشانگرهای کوتاه‌مدت و سیستم هشدار زلزله احتمالا بتوان در جهت جلوگیری از خسارات جانی و مالی بهره برد.

لذا با توجه به دو زیرساخت مهم ایجاد شده توسط سازمان نقشه‌برداری کشور که شامل مشخص بودن نرخ تغییر شکل و مدل حرکت فلات ایران و نرخ لغزش گسل‌های اصلی و متراکم‌سازی شبکه GNSS در کشور است و با وجود نرم‌افزارهای مدیریت و کنترل ارسال تصحیحات ایستگاه‌های دائمی پیاده‌سازی الگوریتم محاسبه سری زمانی TEC مبتنی بر هوش مصنوعی و در محدوده Realtime می‌توان گام مهمی در زمینه یکی از پیش‌نشانگرهای کوتاه مدت برای زمین‌لرزه‌های با بزرگای بیشتر از ۵.۵ ریشتر-سونامی و آتشفشان برداشت.

به نقل از روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، با پیشرفت فناوری و شناخت از زلزله، امید به صدور هشدارهای پیش از وقوع زلزله که نجات‌دهنده جان بسیاری از افراد خواهد بود، ممکن است روزی به واقعیت تبدیل شود. در حال حاضر، آمادگی و تاب‌آوری بهترین دفاع در برابر این بلای طبیعی تاکنون غیر قابل پیش‌بینی است.

درباره‌ی mehrafi