چرا نام خلیج فارس از بولتن سازمان ملل حذف شد ؟

کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام­‌های جغرافیایی ایران مستقر در سازمان نقشه­‌برداری کشور رسما اعتراض خود را اعلام کرده و خواهان اصلاح نسخه موجود در سایت UNGEGN و اصلاح رویه برای جلوگیری از انتشار نام‌های مجعول در این بولتن شده است.

این بولتن مانند ویترینی است که عمده فعالیت‌­های کشور‌ها را در زمینه‌­های مختلف مرتبط با نام­‌های جغرافیایی منتشر می­‌کند. در تهیه این نشریه غالبا متخصصان علوم مکانی دخیل هستند، لذا توقع بر آن است که در گزارش‌ها و مقالات این نشریه نام­‌های جغرافیایی به درستی بکار برده شود.

متاسفانه در گزارش صفحه ۵۸ از شماره ۶۶ که اخیرا منتشر شده و مربوط به کشور عمان است، از نام مجعول بجای نام صحیح و دیرینه «خلیج فارس» استفاده شده است.

سازمان نقشه‌برداری کشور از دبیرخانه گروه متخصصان نام‌های جغرافیایی سازمان ملل (UNGEGN) درخواست کرده تا رونوشتی از یادداشت این دبیرخانه به سازمان ملی نقشه‌برداری سلطنت عمان برای سازمان نقشه‌برداری ایران ارسال کند.

به نقل از روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، دبیرخانه UNGEGN ضمن سپاس از یادداشت سازمان نقشه‌برداری کشور ایران در این خصوص ابراز کرد: «ما از کمک‌های سازمان نقشه‌برداری ایران در شماره‌های آتی بولتن استقبال می­‌کنیم.» شماره آتی بولتن ۶۷ برای ماه می ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده و بر موضوع «تجربیات خوب حاصل روابط بین آژانس­‌های ملی مدیریت نقشه­‌برداری/ داده‌­های مکانی و نام­‌های جغرافیایی» تمرکز خواهد کرد.

درباره‌ی mehrafi