توسعه زیرساخت داده‌های مکانی و اتصال به سامانه SDI در اردبیل

وی با تاکید بر اتصال دستگاه‌های اجرایی باقیمانده و بارگذاری لایه‌های اطلاعاتی مورد نظر توسط دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل، تصریح کرد: با لحاظ موارد امنیتی و مجوزهای مربوطه، این اتصال باید در سال آینده توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی انجام و نتیجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل منعکس شود.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از برنامه‌ریزی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شاخص انجام اقدامات مرتبط با نقشه، اطلاعات مکانی و SDI خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بر توسعه زیرساخت داده‌های مکانی و اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه SDI در سال آینده اهتمام ویژه‌ای دارد.

دستگاه‌های اجرایی به سامانه SDI متصل شوند

رضایی نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور در جلسه وبیناری هماهنگی تأمین سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز اطلس سرمایه‌گذاری با حضور نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور و شرکت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل، اظهار داشت: با توجه به نقش داده‌های مکانی در مدیریت فرآیندهای مرتبط با مکان در دستگاه‌های اجرایی و ضرورت استقرار زیرساخت داده مکانی در استان اردبیل و اتصال دستگاه‌های اجرایی، این جلسه وبیناری تشکیل شد.

وی با تاکید بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه SDI و تأمین سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز اطلس سرمایه‌گذاری در استان اردبیل تصریح کرد: اقدامات انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل در پیوستن به این سامانه قابل تقدیر است.

نماینده سازمان نقشه‌برداری کشور با ارائه گزارشی از وضعیت تعداد دستگاه‌های اجرایی و لایه‌های متصل در ژئوپورتال استان اردبیل گفت: اتصال سایر دستگاه‌های اجرایی و مشارکت هر چه بیشتر آنها و بارگذاری لایه‌های اطلاعاتی باقیمانده در این استان ضروری است.

رضایی فرآیند تهیه سند مخاطرات لایه‌های اطلاعات مکانی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در‌SDI های استانی و ملی را یادآور شد و افزود: کلیات مکاتبات و هماهنگی‌های صورت گرفته در زمینه تأمین اطلاعات مکانی مورد نیاز آمایش سرزمین از طریق ژئوپورتال SDI انجام می‌شود.

وی با اشاره به تداوم ارائه سرویس اطلاعات لایه‌های موجود در مدل داده‌های مصوب، خواستار ایجاد لایه‌‎های اطلاعاتی باقیمانده توسط دستگاه‌های متولی در سطح استان اردبیل شد.

به گزارش تسنیم، در این جلسه موانع و مشکلات دستگاه‌های اجرایی به صورت موردی در اتصال به سامانه بررسی شد.

درباره‌ی mehrafi