تکمیل اطلاعات مکانی و ثبت توصیفی اراضی کشاورزی یزد

محمدرضا غفاریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد در این خصوص بیان داشت: روزانه و به منظور ثبت دقیق اطلاعات مد نظر در سامانه سامکا، رییس و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی فهرج با حضور میدانی خود اطلاعات مورد نیاز را از مزارع و باغات روستا‌های بخش مرکزی و اکرم آباد تهیه و ثبت می‌نمایند.

وی همچنین افزود: برنامه ریزی دولت برای ارتباط الکترونیکی سامانه‌های خدمت رسان با سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران (سامکا) ضرورت تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی و در نهایت صدور شناسنامه زمین را دوچندان نموده و آینده نگری برای تسهیل ارایه خدمات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی با دقت در حال پیگیری است.

درباره‌ی mehrafi