برگزاری جلسه گروه‌کاری نقشه و اطلاعات‌مکانی استان تهران

پس از آن «مسعود افشین» معاون آمار و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های موجود باید شناسایی، احصاء و رفع شود، ابراز داشت: باید از همه اختیارات و امکانات خود در رفع موانع پیش روی آنها استفاده شود.
پس از آن در خصوص اولین دستور کار جلسه، زهرا رضایی، رئیس اداره ذینفعان زیرساخت داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور، گزارشی از دستاوردهای جدید سازمان در حوزه SDI ، زیرساخت داده مکانی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری، عملکرد استان‌های کشور در پروژه پنجره واحد زمین و اطلس سرمایه‌گذاری، پهنه‌بندی فعالیت های شغلی بر اساس الزامات زیست محیطی در پورتال سرمایه گذاری و آخرین مصوبه‌های اسناد مخاطرات دستگاه‌های اجرایی ارائه داد. رضایی در این گزارش از تهیه اسناد مخاطرات سایر دستگاه‌ها و تکمیل اطلس سرمایه گذاری، در راستای مشارکت حداکثری دستگاه‌های اجرایی یاد کرد.
در ادامه این جلسه، «محمد غیبی» رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران پروژه تحقیقاتی خود را با عنوان ” آشکارسازی توسعه فیزیکی شهر تهران  با بهره گیری از نتایج داده‌های سنجنده لندست در بازه زمانی 1988 تا، 2023″، ارائه داد.
«گیتی خودآموز» کارشناس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز به تشریح وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به ژئوپورتال SDI استان تهران و تعداد لایه‌های بارگزاری شده در این سامانه تا اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت.
در ادامه، همچنین مباحث مختلفی از قبیل سازوکار استفاده دستگاه‌های اجرایی از اطلاعات بارگزاری شده، لزوم رفع موانع و مشکلات از طریق مکاتبه با سایر ارگان‌های دولتی و… از سوی حاضران در جلسه مطرح و  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان بر جلوگیری از موازی کاری و تداخل کاری دستگاه های متولی نقشه و اطلاعات مکانی بعنوان راه حل پیشنهادی دیگری برای پیشبرد اهداف این کارگروه تاکید شد.

درباره‌ی mehrafi