اقتصاد مقاومتی راهکاری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصاد مردمی است و ضروری است که مردم وارد عرصه شوند تا از ورود رانت خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند.اگر ما فضا را برای حضور جوانان مومن و خلاق ایران اسلامی در عرصه اقتصادی فراهم کنیم ، قطعاً شاهد تحولات مثبتی در این عرصه خواهیم بود.

اقتصاد مقاومتی یعنی توجه و تاکید بر تولید داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی ، بهبود شرایط کسب و کار ، تقویت بخش خصوصی که این عوامل به معنی کاهش وابستگی به درآمد های نفتی است.
از مهمترین ابزارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی تکیه بر اقتصاد دانش بنیان ، هم افزایی علمی و اتکا به تکنولوژی است که مستلزم کاربردی و تقاضا محور شدن پژوهش هاست و فعالان عرصه تولید هم باید با شناسایی نیازهای خود با نهاد های پژوهشی مرتبط شوند و عوامل رفع نیازهای علمی خود را از این طریق پیگیری کنند.
کاهش قیمت نفت زنگ هشداری است به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری می باشد.
تاکید چند باره رهبر انقلاب اسلامی بر قطع وابستگی اقتصاد کشور از درآمد های نفتی ناشی از واقعیتی است که وابستگی درآمدهای جاری کشور از نفت قطع شود که می توانیم صادرات نفت را از یک نقطه ضعف به اهرم و نقطه قوت در عرصه بین المللی تبدیل کرد.
تبدیل اقتصاد مقاومتی به اقتصاد الگو که مبتنی بر کارآفرینی و ریسک پذیری و یک اقتصاد ترمیمی از اهداف ترسیم شده برای برنامه های اقتصاد مقاومتی است که باید مورد توجه بسیاری قرار بگیرد.
کارآفرینی را می توان قلب تپنده اقتصاد مقاومتی دانست که مستلزم نوآوری و فرصت شناسی با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور است و تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تسهیل کارآفرینی و تغییر محل حاکم بر فعالیت کسب و کارها نا ممکن است.
اقتصاد مقاومتی را نمی توان به معنی ایجاد مضیقه در زندگی مردم دانست چراکه برنامه ای است به منظور بهبود شرایط و استعدادهای ارزشمندی در حوزه نیروی انسانی که با تکیه بر همت بلند ملت ایران می توانیم در تحریم های دشمنان غلبه کنیم و با اراده و ابتکار عمل تهدید ها را به فرصتها تبدیل نماییم تا دشمن نتیجه افزایش تحریم ها و فشار های وارده به ایران اسلامی را ببیند.
در پیش گرفتن مدل اقتصاد مقاومتی می تواند ضمن حفظ روند پیشرفت و تعالی صنعت نفت باعث کارآمد تر شدن اجزا و قطعات این ماشین عظیم پیشرفت اقتصادی شده و همه شئون اقتصاد ملی کشور از مواهب و برکات آن بهره مند گردند.
بنابراین اقتصاد مقاومتی را می توان به مجموعه تدابیر و راهکارهایی اتلاق کرد که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت در همه زمینه های اقتصادی به کار گرفته می شود.

درباره‌ی مدیر سایت

یک نظر

  1. کشاورزی مهمترین مولفه اقتصاد مقاومتی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.